Michael 2Självbilden är allt. Tankarna vi tänker om oss själva – den konstanta dialogen på insidan:

”Duger jag som jag är? Kommer presentationen att gå bra? Vad tänker kollegorna om mig? Är jag en bra förälder? Älskar han/hon mig?”

Fokus ligger ofta utanför oss själva – det är som om vi är stenhårt tränade i att ha uppmärksamheten utåt – näringsintag från omgivningen.

Låt oss stanna upp för ett ögonblick: se inåt och fråga jaget – ”vem tror jag att jag är?” Bortom yrkesroller, förhållandestatus, föräldraridentiteten…

Den vi tror eller är övertygade om att vi är, skapar kroppsspråk, tonläge, ansiktsuttryck, kommunikation, förväntningar… Utgången föds i vårt medvetande. Hela tiden.

Koden ligger i att vara medveten om det vi gör, tänker, känner och interagerar. En icke dömande attityd.

Är du snäll mot dig själv? Behandlar du personen du med omtanke och värdighet? Är livet ett fast meal eller någonting att värna gott om? Vi är smederna som hamrar fram formerna. Uttryckssätten ligger i våra händer. Värmen vi tar in från andra och oss själva gör järnet smidigt formbart. Bli en samlare av sköna upplevelser och minnen.

Ta fem minuters stillhet. Djupa avslappnade andetag på en lugn plats – kanske är du oändligt mycket mer än du kan föreställa dig. Näringsintag inifrån.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare