Vi ”kodas” tidigt i livet till vad som är verklighet och icke verklighet. Vad som är möjligt och inte möjligt. Att se världen genom andras ögon… Vår inre dialog säger oss att vi antingen är; för unga, för obildade, för gamla, för osäkra, inte tillräckligt attraktiva etc. För att få en upplevelse av helhet, behöver vi slå sönder den begränsande myten om oss själva som otillräckliga. Möjligheterna finns att förverkliga ditt sanna jag, så att alla  dina potentialer kan blomma ut.

Som ett steg i att förverkliga ditt sanna jag, erbjuder  jag dig stödsamtal, vägledning, coachning och en rad verktyg för personlig och själslig utveckling. Ryggraden i det jag arbetar med är psykosyntes, som grundades av den Italienska läkaren och visionären Roberto Assagioli.

I våra möten arbetar vi bl.a. med att:

– Identifiera automatiska begränsande tanke/beteende mönster du lever efter.

-Stärka din självbild , självtillit och självkänsla.

-Ge dig verktyg för att stärka din vilja och att bli tydligare i din kommunikation.

-Tekniker i mindfulness så att du vågar tänka större.

-Finna ditt syfte och mening i livet.