Skilsmässa

Du står där med en cocktail av känslor: ensamhet, skuld, sorg, ilska och upplevelsen av att inte veta vart du skall ta vägen och med frågorna: ”Hur kunde det blir så här? Kunde jag gjort annorlunda? Vad gör jag nu?”

Du har konfronterats med en av ditt livs största utmaningar – att ta dig igenom och på sikt komma ut ur separationen/skilsmässan, fri från misstro, självanklagelser, med din självkänsla intakt och framför allt: Att återigen våga tro på kärleken.

En majoritet av alla som inleder ett förhållande, blir sambo, förlovar och gifter sig, kommer att gå skilda vägar. Bakom statistiken ligger raserade drömmar om en gemensam framtid.

Antingen skilsmässan är ett ömsesidigt beslut, eller på initiativ av den ena parten, så är det förenat med tunga känslor. Hur hanterar vi att någon vi delat det mest intima och sårbara inom oss själva med, inte längre är den vi kan anförtro oss åt?

Frågor som väcks kan vara: Hur kunde det bli så här? Hur skall jag orka? Vågar jag satsa på ett förhållande igen?

För den som vill avsluta relationen, vilket oftast sker på kvinnans initiativ kan det kännas som en lättnad när beslutet väl är uttalat. Finns det barn med i bilden, står inte sällan skuldkänslor på ”menyn”: ”Hur skall de klara det här? Gör jag rätt mot dem?” Men även smärta över att behöva såra en människa man delat så mycket med.

Utmaningen för den som blivit lämnad är att komma över den f.d. partnern genom att ”ladda ur” romantiska känslor, bygga upp självbilden, att ha modet och styrkan att förverkliga nya framtidsdrömmar.

Krissamtal & Coaching

Vi ”kodas” tidigt i livet till vad som är verklighet och icke verklighet. Vad som är möjligt och inte möjligt och att se världen genom andras ögon. Vår inre dialog säger oss att vi antingen är; för unga, för obildade, för gamla, för osäkra, inte tillräckligt attraktiva etc. För att kunna förverkliga våra potentialer, behöver vi slå sönder den begränsande myten om oss själva som otillräckliga.

Som ett steg i att bli hela dig själv erbjuder jag samtal, vägledning och mental träning för personlig utveckling. Ryggraden i det jag arbetar med är psykosyntes.

I våra möten arbetar vi bl.a. med att

Bearbeta kriser som separation och skilsmässa, eller andra smärtfyllda upplevelser.

Identifiera och förändra automatiska negativa tanke/beteendemönster, som begränsar dig.

Stärka din tillit och självkänsla, så att du kan frigöra dina fulla potentialer.

Ge dig verktyg för att stärka din vilja och bli tydligare i din kommunikation.

Upptäcka ditt syfte och mening i livet.

Vad säger mina klienter.

Innan mina sessioner med dig kändes det verkligen som mitt problem var obotlig. Men med din klarhet, strategi, penetrerande insikt och personlig värme, är jag inte längre rädd för dessa problem.
Elin Sjöstedt