SKILSMÄSSA

Du står där med en cocktail av känslor: ensamhet, skuld, sorg, ilska och upplevelsen av att inte veta vart du skall ta vägen och med frågorna: ”Hur kunde det blir så här? Kunde jag gjort annorlunda? Vad gör jag nu?”

Du har konfronterats med en av ditt livs största utmaningar – att ta dig igenom och på sikt komma ut ur separationen/skilsmässan, fri från misstro, självanklagelser, med din självkänsla intakt och framför allt: Att återigen våga tro på kärleken.

En majoritet av alla som inleder ett förhållande, blir sambo, förlovar och gifter sig, kommer att gå skilda vägar. Bakom statistiken ligger raserade drömmar om en gemensam framtid.

Antingen skilsmässan är ett ömsesidigt beslut, eller på initiativ av den ena parten, så är det förenat med tunga känslor. Hur hanterar vi att någon vi delat det mest intima och sårbara inom oss själva med, inte längre är den vi kan anförtro oss åt?

Frågor som väcks kan vara: Hur kunde det bli så här? Hur skall jag orka? Vågar jag satsa på ett förhållande igen?

För den som vill avsluta relationen, vilket oftast sker på kvinnans initiativ kan det kännas som en lättnad när beslutet väl är uttalat. Finns det barn med i bilden, står inte sällan skuldkänslor på ”menyn”: ”Hur skall de klara det här? Gör jag rätt mot dem?” Men även smärta över att behöva såra en människa man delat så mycket med.

Utmaningen för den som blivit lämnad är att komma över den f.d. partnern genom att ”ladda ur” romantiska känslor, bygga upp självbilden, att ha modet och styrkan att förverkliga nya framtidsdrömmar.