Det är ok att vara man! Det är ok att verka utifrån en maskulin kärna! Det är dags för oss att vara de vi är. Men det är också en tid för att göra upp med karikatyrer och fullständigt förödande imitationer!

Detta är epoken för självrannsakan – att se oss själva i spegeln och bli mer självreflekterande: ”vilka värderingar styr mig och mitt liv? Hur behandlar jag andra människor? Vilket är mitt bemötande när jag hör och läser sådant som jag inte håller med om eller inte förstår? Vilken inställning har jag till en annan mans dotter?”

Det är dags att göra upp med destruktivitet! Vi måste börja ställa de rätta frågorna: ”allt som jag säger och gör; hur påverkar det en annan människa? Hur är det att vara en annan man eller kvinna i mitt sällskap? Vad lär jag genom mitt eget beteende de unga människorna?”

Varför ska så många kvinnor behöva utsättas för förgiftade uttrycksformer av ”manlighet/maskulinitet”? Vilka fördomar inom dig måste dö, så att du kan bli mer av det som världen behöver?

Vad händer med killar och unga män som får höra att det ska vara könsneutralt? Att manlighet är förlegat? Jo, det blir motreaktioner som slår över pendeln till rebelliskt motstånd.

Det är de förvridna uttrycksformerna av manligt beteende som i årtusenden har kränkt kvinnor som det ska göras upp med. Det är dessa avarter av maskulin energi som det måste göras någonting åt. Det går att vara kraftfull och samtidigt vara snäll, omtänksam och respekt/kärleksfull. Det går att sätta gränser mot trångsynthet, machojargong och nedlåtande sexistiska attityder. Det går att vara stark och inkännande i en och samma personlighet.

Stå upp mot rovdjuren!

Jag vet att många män har ett hälsosamt förhållande till kvinnor! Men jag vet också vad omedvetenhet kan göra. När vi inte ännu har öppnat ögonen för vilka vi är och övertrampen som vi kan göra utan att veta om det.

Det är de hyggliga männens tystnad som tillåter förövarna att få härja. Vi behöver upphöra med att tillåta oss att följa flocken och dess självutnämnda härskande ledare.

Det är dags att öppna upp, prata och tänka självständigt så att vi kan läka generationer av traumatiserade män. Och kvinnor! Samtidigt som vi låter oss begåvas med lyssnandets vackra konst. Då och först då kan vi lära från de som vi föddes ifrån. Kvinnan vars kropp du utvecklades i. Hon som bar dig inom sig i nio månader.

De billiga, vulgära och respektlösa beteendena är dödsdömda! Om vi andra vaknar och säger ifrån när det kränks! Men vi måste börja lyssna på riktigt och vilja förstå hennes berättelser. Avvisande är i sig en kränkning – att fnysa bort det som är hennes sanning är ett övertramp. Medvetet lyssnande gör att vi kan förändras till det bättre.

Det är på tiden att egenskaper som integritet och värdighet börjar lyftas fram och inte ses som någonting dammigt. Värderingar skapar beteenden!

Naturen talar sitt tydliga språk genom polariteter: ebb och flod. Dag och natt. Ljus och mörker. Sommar och vinter. Arbete och vila. Maskulint och feminint. Yin och yang. Vi är olika! Och lika!

Vi behöver lära våra söner att det är ok att visa känslor. Även det sårbara! Om vi inte lär dem att sätta ord på känslor och om de inte får vistas i en miljö där deras känslouttryck respekteras, så kommer en groende maktlöshet att ta form, och som en dag kan bli fruktansvärt destruktiv för alla som kommer i dess väg.

Kvinnor ska inte behöva le artigt åt idiotiska ”manliga” beteenden därför att hon känner sig högst obekväm. Hon ska inte behöva känna sig invaderad om hon sitter ensam på ett ställe där vissa män ser det som sin jaktmark. Tjejer och kvinnor ska inte behöva få utstå mer toxisk maskulinitet.

Våra liv är korta och en snart tillhör vi historien. På vilket sätt bidrog du till att göra landskapet vackrare? Vilka fotspår lämnade du efter dig?

Kärleks och bekräftelseberoende – webinar den 8/11. Du är varmt välkommen!

Behöver du prata med någon? Kontakta mig på 0761814888 eller maila på michael@separation.se

Michael Larsen – relationscoach