bygga ett jag igen

Du känner att det är svårt, ja kanske t.o.m. omöjligt att resa sig upp igen efter att ha övermannats av beskedet att den du älskar, inte längre vill fortsätta relationen.

Visste du att separation/skilsmässa ligger näst högst på ”topplistan” över livsstress vi kan utsättas för? Som nummer 1 har vi en nära anhörigs bortgång. Därför gäller det att ha förståelse och en försiktig inställning till det som hänt, vare sig det gäller dig själv, en vän, eller någon i familjen.

Att i välmenad vilja säga till någon: ”gå vidare, släpp taget. Hon/han är inte värd dig” etc. hjälper inte, utan kan snarare spä på frustration.

Här är en mycket stark anledning till varför det tar tid att komma igen efter en separation: när vi blir förälskade sätts en dynamik igång inom oss som har till syfte att svetsa samman. Attraktion och passion är som ett kraftfullt lim som på sikt kan skapa en stark vi-känsla med kärleken som grund. Under resans gång flätas de emotionella nervtrådarna samman ytterligare och jagidentiteten övergår till ett VI.

För en del människor blir vi-identiteten så stark att jaget glöms bort och hamnar i ett tillstånd av dvala. Kanske har det aldrig ens funnits en stark personlig upplevelse: ”det här är mitt liv och detta vill jag”, vilket gör ett uppbrott extra traumatiskt.

I ETT SUNT FÖRHÅLLANDE HAR VI BÅDE EN STARK JAG OCH VI IDENTITET.

Det finns personligheter som inte vågar eller vet hur de bygger en stark vi-identitet, men även de som inte vet vad ett grundat Jag är för något.

I morgon tänkte jag fortsätta ämnet kring hur vi kan gå från VI till ett JAG efter en separation.

Michael Larsen – livscoach och mental tränare