Ser och hör dem som till nästan vilket pris som helst försöker få ihop relationen. Om det inte var för just: ”vilket pris som helst”, hade det kunnat vara beundransvärt och kärleksfullt. Men den totala obalansen där endast en kämpar för vi är allt annat än sund. Och hur var det med kärleken från två håll? Två som är rätt för varandra?

Det kroniska: ”om jag bara gör, säger och är rätt!” skall det nog kunna fungera. Nej, nej, nej…!

Tydliga varningssignaler:

  • Svårigheter och motstånd när det kommer till att planera för framtiden. Oavsett om det handlar om nästa vecka eller om ett år, möter du suckar av irritation: ”Måste du planera sönder allting?” Eller: ”vi kan väl vara i nuet?” Personen med dessa mantran är inte (om inte du själv är inne på samma linje) den rätta för dig. Klossarna som reser frustrationsbyggnaden kommer bara att bli allt fler.
  • Han eller hon vill inte träffa dina föräldrar, syskon, barn och vänner. Ganska tydligt eller?
  • Du ensam, är den som ser till att det finns struktur och ordning. Partnern är totalt oorganiserad och du förhandlar ständigt med din egen frustration.
  • Ojämlikhet inom det sexuella: brist på lyhördhet inför dina behov och ointresse till djupare närhet. Genitalsex kan vilket däggdjur som helst prestera. Men den emotionella avkläddheten inför en annan…
  • Partnern har endast ytliga bekanta och inga riktiga vänner. Relationerna till andra säger en hel del om en person. Varför finns det inga nära vänskapsband tror du?
  • Glappet mellan ord och handling. Vad ser du när volymen av meningar som uttalas skruvats ned på 0? Det är inte tanken som räknas, utan det vi visar och gör över tid.
  • Kärlek och respekt inför den egna personen? Önskan om att du skall vara accessoar för omvärlden, desperation, ägandebehov, eller en plan B på vägen hamnar i sopcontainern.
  • Du ger mer än vad du får tillbaka. En malande känsla av otillfredsställelse på flera plan. Lita på intuitionen och den starka magkänslan!
  • Han eller hon blir till en härskare under meningsskiljaktigheter. Du manipuleras genom tystnad, högljuddhet, eller på andra sätt – sanktionerad kärlek.
  • Allt som ”händer” personen vid din sida är någon annans eller omständigheternas fel. När offerflaggan ständigt hissas är det något som inte stämmer.

Föreläsning live – Att hitta kärleken och hålla den levande med Therese & Michael. Varmt välkomna! Klicka på respektive stad nedan för anmälan.

Örebro den 20/2

Stockholm den 26/2

Göteborg den 1/4