Det finns instruktionsmanualer för produkterna som vi köper. Det finns läroböcker och lärare som lär våra barn de olika ämnena i skolan. Du och jag satt en gång vid en skolbänk och absorberade information som förhoppningsvis blev till kunskap.

När det kommer till kärlek och relationskunskap ser det annorlunda ut. Hade vi som unga turen att ha föräldrar som genom sina beteenden visade oss vad kärlek var, fick vi med oss en inre relationskompass.

Men hur många växte upp så? Hur många hade föräldrar som visade varandra ömsesidig respekt? Vuxna som var närvarande, balanserade och som såg oss på riktigt?

Hur många hade, och hur många har idag en mamma eller pappa som såg/ser sitt barn i ögonen: ”vet du det här om kärlek? Så här ska det kännas relation. Detta är integritet, kommunikation, sunda känslouttryck, tillit, vilja, omtänksamhet…”

Alltför många är utelämnade åt försummelse, trauma, ensamhet, svek och emotionell torftighet. Alltför många har ingen aning om hur man för sig i en relation och hur man gör för att någon ska känna sig älskad. Liksom hur det ska kännas i hjärtat tillsammans med en annan människa.

Du och jag påverkar dem som vi har i vår närhet och alla dem som vi möter i vardagen. Vi är instrument som producerar toner och melodier. Hur låter vi?

Vi är verktyg som bygger relationshus. Om vi inte är rätt konstruerade så kommer grund, väggar och tak att rasa samman.

Därför är det vår uppgift, troligen den viktigaste vi har, att göra upp med felinställningar och tokiga koder som programmerades i oss av dem som inte förstod bättre eller som inte brydde sig.

Vi måste göra det för våra medmänniskors och vår egen skull.

Det är aldrig för sent! Det är aldrig för sent att börja respektera sig själv och andra. Det är aldrig för sent att skaffa sig relationskunskap.

Det går att läka, men vi måste identifiera såret och sätta förband. Rätt medicin!

Oavsett ålder och plats i livet, så finns det utrymme och tid att få uppleva det vackra i kärleksfulla relationer.

Jag ser kvinnan som gick igenom fruktansvärda saker under sina unga år och som idag är en vacker och enastående förebild för sitt barnbarn. Jag ser mannen som en gång vad härdad och avstängd och som idag får andra att respektera sig själva.

Du är instrumentet!

Det må vara svårt, men det är precis därför som du måste göra det.

Michael Thor Larsen – relationsterapeut