animal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är det som gör en människa attraktiv? Handlar det om utseende? Graden av sexighet? Pengar och status? Titeln på ett visitkort? För en del är det så. Frågan är bara: Vad händer den dagen då dessa attribut går förlorade?

I mina ögon är en person attraktiv när hon/han:

– Är varm, generös och kärleksfull.
– Har självkännedom, dvs. kan se både sina svagheter och styrkor.
– Ler med ögonen.
– Behandlar sig själv och andra med respekt.
– Har modet att visa sig sårbar.
– Ser potentialerna i andra.
– Ett skönt naturligt skratt.
– Är nyfiken.
– Kan se motgångar som tillfälle till lärande.
– Ödmjukhet utan att förminska sig själv.
– Är i rörelse mot sina drömmar.

Vad är det som enligt dig gör en person attraktiv?

Michael Larsen – livscoach