En vacker kvinna var ute och åt efter en lång arbetsdag. Det tog inte lång tid förrän män började närma sig, med förhoppningar om att skapa kontakt och försöka vinna fördelar. En gav uttryck för hur vacker hon var och en annan vilken fantastiskt fin kropp hon hade. Hon kände sig så innerligt trött på den här typen av repliker och frågade:

”har du någon som helst aning om hur många gånger en kvinna får höra på den här typen av ytliga närmanden? Och hur mycket du kommunicerar gällande din person genom ditt sätt att se på mig.”

Smack!!

Ju mer djup och autentisk självkännedom vi skaffar oss, desto starkare emotionell intelligens vill vi se i en partner, eller eventuell sådan. När vi känner det högre jaget, nöjer vi oss inte med ytliga kontakter, någon som skall se till att hålla ensamhet borta och en att dela boendekostnader med etc. Utbudet smalnar alltså oundvikligen när vi ser oss själva i ett starkare ljus.

Varför?

Jo, därför att när vi rört oss högre upp på behovspyramiden, händer det någonting: vi behöver…Nej, vi måste ha och få känna en samhörighet som är långt utöver det vanliga. Platta klichéer och objektifiering duger inte längre. Vi söker någon som vi kan spegla oss själva i, som utmanar det vi aldrig tidigare känt och som ser oändligt mycket mer än ett ”pretty face”.

Vem ser du i spegeln?

Michael Larsen – relationscoach

Medberoende och konsten att bryta den känslomässiga fångenskapen – webinar den 26 juli kl 20.00. Du är varmt välkommen!

Varför distanserar vi oss från partnern som kommen nära? Webinar den 27 juli kl 20.00. Du är varmt välkommen!