Idoler för mig är människor som lyfter andra genom sitt sätt att vara. Jag kände en man som gick bort för ett par år sedan: Herr Naraghi som jag kallade honom, kom ursprungligen från Iran och var i 80 års åldern. I slutet av 70 -talet var han på besök i Sverige för att besöka sin son, som studerade till tandläkare. Herr Naraghi var en förmögen och betydelsefull person i sitt hemland.

Under sitt planerade två veckors besök här, bröt revolutionen ut i Iran. Herr Naraghi kunde ALDRIG mer återvända till hemlandet p.g.a. att han hade ”fel” religion. Allt han ägde i Iran beslagtogs av en fanatisk regim.

Den här mannen hade en inre styrka som jag sett hos få. De inledande orden han sa till mig när vi möttes för första gången på 90 -talet var: ”Michael, jag vill att du alltid skall vara lycklig.” Jag hörde aldrig Naraghi klaga över sin situation – inte en enda gång! Jag hörde aldrig honom tala illa om någon. Han var en sann idol och lyfte alla han mötte till ett högre plan. Det var enastående att få ha en sådan människa i sitt liv.

Finns det någon du beundrar? Vilka egenskaper besitter hon/han?