En kvinna berättar för mig att det mest maskulina hon vet är en man som kan vara både stark och sårbar. Som har tillgång till sin råa fysiska styrka men även den känslomässiga intelligensen.

En man förklarar att när han i samband med sin skilsmässa började gå i terapi, och delade sina tankar med några kollegor fick han på ”skämt” höra: ”då får vi se dig i kjol snart också?” Jag vet de flesta män inte skulle fälla en sådan kommentar år 2018, men det råder fortfarande en misstolkning bland alltför många av oss med kromosom Y, där vi tror att den maskulina kraften går förlorad om vi sätter ord på eller visar känslor. Det ligger djupt i många av oss! Vi har tränats i att lösa problem på vårt eget sätt. Oro, rädsla, ångest etc. är någonting som vi försöker hålla på avstånd, stänger av eller bär i det tysta.

Jag var en gång själv övertygad att om jag visade tecken på utsatthet för en kvinna som jag var i relation med, så gjorde det mig jag försvagad och oattraktiv. Mina sår var exklusivt mina. En tung börda att bära på egen hand!

Känslor är en förfinad form av instinkter som hör ihop med hjärnans evolution. Vi kom till en punkt i historien då omständigheterna tvingade oss att utvecklas. Överlevnaden krävde mer än fysisk styrka! Vi behövde även vara smarta! Och ju tätare inpå andra människor vi kom, desto mer nödvändigt att stärka de sociala förmågorna.

För att en parrelation ska fungera räcker det inte med att vara förnuftsmässigt intelligent. Vi behöver mer än någonting annat ha tillgång till de emotionella delarna, där vi kan reflektera över egna beteenden, klä dem i ord och kunna kommunicera behov (även ”mjukare” sådana).

Förmågan till självreflektion och viljan till att slipa av de vassa kanterna i våra personligheter, är några av grundpelarna i ett parförhållande. Att vara hårdhudad, känslomässigt otillgänglig, ovillig när det gäller att förändra destruktiva sidor inombords, köra med taktiska kärleksstrategier, ha många bekräftelsekrokar ute samtidigt som vi har en partner, är inte manligt. Eller feminint! Det är trasigt!

Att utmana förutfattade meningar, snäva synsätt och att ha modet att lägga ifrån sig den emotionella skyddsvästen i en nära relation är tecken på styrka. Inte tvärtom!

Vilket kärleksspråk pratar du? Webinar (föreläsning online) onsdagen 10/1 klockan 20.00. Du är varmt välkommen!

Michael Larsen – relationscoach