En högkänslig personlighet (HSP) har det i sitt psykiska blodomlopp: att starkt känna med andra och viljan att hjälpa.

Den narcissistiska personen har det i sitt psykiska blodomlopp: ett gigantiskt bekräftelsebehov och självmedicinering genom förälskelse.

Nu är vi inte narcissister bara för att vi känner igen oss i det som jag skrev ovan. Det ska även saknas oförmåga/ointresse till självrannsakan och kraftigt nedsatt eller avsaknad till medkänsla.

En högkänslig/medkännande person ser ofta det bästa i andra och har en djupare syn på tillvaron än de flesta. De är finstämda, kreativa och tar in omgivningens känslomässiga frekvens, vilket gör att hon eller han fångar upp det sårade barnet inom n-personen. Detta i sin tur kan trigga igång viljan till att hjälpa och få läka, vilket ofta sker på ett omedvetet plan.

N-personen dras till det som skimrar och vill ha ”naturresurserna” som finns i den medkännande/HSP, vilket skapar ett starkt begär, vilket i sin tur kan komma till uttryck genom intensiv passion, samtal där hon/han är inkännande (inte detsamma som medkännande) och bekräftelse. Under en förälskelsefas bekräftar n-personen den andre eftersom det ger stora fördelar: ”jag ger och får därför tillbaka!”

De höga halterna av bl.a. dopamin och oxytocin gör n-personen väldigt närvarande under dejtingfasen, vilket trollbinder den högkänslige som kanske aldrig tidigare mött någon så karismatisk, välformulerad, intressant och romantisk person.

Narcissisten ”älskar” ruset som den högkänslige ger henne/honom genom sin kärleksfulla närvaro, och så länge som den sköna dynamiken är aktiv kommer n-personen att vara lyrisk.

Kombinationen av romantik och att känna av såren i en narcissist har en enormt stor inverkan på den som är HSP, eftersom när de destruktiva krafterna så småningom börjar visa sig i n-personen, så ligger det nära till hands för den finstämde/medkännande att ifrågasätta sig själv: ”tänk om det är min känslighet som får henne/honom att känna och bete sig så här?”

En hälsosam partner visar sin kärlek i handling över tid, vilket en narcissist inte är kapabel till! De är ofta mästare på förälskelse då det ger dem bekräftelsekickar, men att på riktigt finnas där för en annan människa är de fullständig oförmögna till.

För den högkänslige är det livsavgörande att få vistas i en relationsmiljö som är trygg och har högt i tak, så att hon eller han kan blomstra.

”Den destruktiva attraktionen mellan en högkänslig/medkännande personlighet & en narcissist” – webinar 17/6. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor-Larsen relationsterapeut