Känner du dig sedd, får du uppmuntran och energi av människorna i din närhet? Eller känner du dig förbisedd, att du ofta hamnar i argumentationer och ditt självförtroende börjar svikta bland dem du umgås med?

Under en tid, alldeles för lång tid, lät jag andra människor få mig att vackla i tron på mig själv. Det är först på senare år som jag insett att några av dessa personer, som jag nu inte längre har kontakt med, använde sig av det som Elaine Eksvärd benämner som härskarteknik. Härskartekniken användes av personer som vill få dig att känna dig konstant otrygg och osäker, så att du ständigt dansar efter deras pipa. Du hamnar lägen där du ständigt måste förklara och försvara dig.

Jag frågade en gång en av mina lärare i psykosyntes om hur man känner igen en psykopat. Svaret var enkelt och kärnfullt: ”Du känner dig oftast tom och värdelös efter att ni träffats.”

Du har garanterat svaret inom dig, men vi behöver ständigt påminnas om det: Välj bort de personer i ditt liv som tär på ditt självförtroende och som ständigt kommunicerar hur liten och otillräcklig du är.

När du jobbar med din självkänsla kommer människor som får dig att bli ditt bästa jag, korsa din väg.