HSP – HÖGKÄNSLIG UTAN ATT FÖRLORA SIG SJÄLV I KÄNSLORNA – WEBINAR 9/12

Du får höra att du ”är för känslig” och att du borde bli ”snabbare på att bestämma dig.” När du kommer in i ett rum fyllt med människor känner du inte sällan olust och att ”det bara är för mycket att ta in.” I våra parförhållanden och bland andra känner vi oss ofta ensamma och missförstådda. En känsla av att inte passa in i den här världen gör sig ofta påmind. Redan som små barn visste vi att vi var annorlunda.

Sensory Processing Sensitivity (SPS) eller den högkänsliga personen (HSP) bär på någonting enastående – det att kunna känna djupt och ha en högt utvecklad empati. Njutningen av konst, film och musik etc. Men samtidigt är det inte lätt att hålla i ordning på alla känslor i ett samhälle med högt tempo, och där det mesta belönas utifrån prestation.

Syftet med detta webinar är att du som HSP – person, som lever med någon med HSP eller har ett barn med denna gåva, ska känna lättnad genom igenkänning och förståelse för mekanismerna inombords. Du får också verktyg till att skydda dig själv när intrycken blir för många och för starka.

Följ den här länken för anmälan

Under detta webinar kommer jag bl.a. att ta upp:

– Njutningen i att känna, men även smärtan
– Det mänskliga psyket? Vad sker i hjärnan?
– Våra känslor; hur de påverkar våra handlingar och livet i stort.
– Övning: ”jag har känslor, men jag är inte mina känslor! Jag är mer!” Förmågan att kunna desidentifiera sig från känslorna för att uppleva större frihet.
– Varför blir det som det blir i mina parförhållanden?
– Mina eller andras känslor? Vikten av att kunna sortera.
– Övning: skapa psykologiskt hälsosamma skydd runt din person.

Datum: den 9 december
Tid: 21.00 – 22.00
Pris: 200: –