En tanke till dig en kväll som denna: Om du känner dig hjälplös så hjälp någon annan. Det kommer oundvikligen att ta bort din upplevelse av otillräcklighet.

Michael Larsen – livscoach

IMG_2926