En av de vanligaste orsakerna till varför kvinnor lämnar oss män är att de inte längre känner någon samhörighet . Samhörigheten och x -factor försvinner när vi män tar kvinnan vid vår sida och förhållandet för givet. Det är ett ödesdigert misstag.

Vi män är inte sällan dåliga lyssnare, eftersom vi ständigt är på gång och bär runt på filosofin om att vårt värde ligger i hur mycket vi presterar. Det är inget fel i att prestera och vara handlingskraftig, MEN problemen uppstår när vi är totalt identifierade med alla ”göra, göra, göra.” Det gör att vi tappar skärpan och framstår som självupptagna.

– Lyssna, utan att försvara, dvs. att inte reagera med irritation, värderingar och bortföklaringar. Lyssna innebär att du inte håller på att formulera i ditt huvud vad du skall säga så fort hon pratat färdigt.

– Lyssna till vad din kvinna EGENTLIGEN säger: Vad sägs mellan raderna? Vad som inte sägs och tystnad talar också högt. Anklagelser och tjat handlar till 90 % om besvikelsen över att du inte ser hennes BEHOV och visar brist förståelse.

Tycker du att det låter som självklarheter? Varför glömmer vi det då, om och om igen?

Det är inte orden vi sagt eller vad vi gjort som hon främst minns, utan HUR vi fick henne att känna sig i vår närhet.