Du har någonting som den narcissistiska personligheten saknar och ser som åtråvärt guld. Medkänsla!

En högkänslig/finstämd person är intuitiv och känner av andras sår och smärta.

Även narcissisten är intuitiv och känner av andras sår, men eftersom det saknas empati kommer andra att skadas. N-personen är strategisk och söker ständigt efter vinster.

Du är den som ska ge henne eller honom ett rikare liv!

En av de allvarligaste defekterna i n-personen är bristande eller t.o.m. avsaknad av empati. En hsp person har ett stora empatitillgångar vilket narcissisten vill exploatera.

Du har någonting som n-personen vill ha men inte kan ge. Du är lyhörd, omtänksam, finstämd, ansvarsfull och kärleksfull. Narcissisten vill ha din kärlek, men provoceras av att du vill ha någonting tillbaka.

N-personens brister exponeras så småningom i ditt sällskap. Tänk på fläckarna på köksluckorna när vårsolen letar sig in. N-personens mörker blottläggs av din kärleksfullhet.

N-personen gör allt i sin makt för att framstå som enastående och genom ditt sällskap försöker hon eller han kamouflera sin sanna natur. Du är accessoaren som ska göra n-personen till en bättre människa.

Du har en autentisk relation till dig själv, vilket en narcissist omöjligen kan ha.

En hsp-person kan inledningsvis dras till narcissistens karisma, handlingskraft, äventyrslystnad, löften om framtiden, närvaro (ytterst tillfällig sådan), kreativitet och sociala ”begåvning”, men inom kort presenterar sig verkligheten.

N-personen känner sig under de första sex till tolv månaderna som en fantastisk människa i ditt sällskap, men tröttnar snart eftersom det patologiska bekräftelsebehovet gör sig påmint.

”Den destruktiva bindningen mellan en högkänslig/finstämd person & en narcissist” – webinar 22/2. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationsterapeut