För några månader sedan bestämde jag mig för att läsa nedanstående text om och om igen, tills den blev en automatisk del av mig. Det har inte gått en morgon eller kväll under den här tiden utan att jag sagt orden till mig själv. Vad säger du om att ge det ett försök?

”If you think you are beaten, you are,

If you think you dare not, you don´t

If you like to win, but you think you can´t,

It is almost certain you won´t.

If you think you´ll lose, you´re lost.

For out of the world we find,

Success begins with a fellow´s will –

It´s all in the state of mind.

If you think you are outclassed, you are,

You´ve got to think high to rise,

You´ve got to be sure of yourself before

You can ever win a prize.

Life´s battle don´t always go

To the stronger or faster man,

But soon or late the man who wins

Is the man who thinks he can!”

Napoleon Hill

Sweetheart