michaellarsen.se

Det finns ett uttryck: ”var uppmärksam på vem du umgås med för en dag blir du likt den personen.” Jag vet inte om det stämmer men tanken är intressant.

En sak är i alla fall klar: vi anpassar oss och formas i den relationsmiljö vi vistas i över tid. Vår formbarhet kan både vara någonting fantastiskt och förödande. Jag vet av egen erfarenhet vad jag pratar om, vilket du säkert också gör.

När det finns kärlek från båda håll uppstår och pågår ett naturligt och mjukt flyt. Vilken skön känsla! Med det sagt: problem och utmaningar finns överallt, men viljan till förståelse och flexibilitet utan att förlora personligheten är närvarande.

Vattnet är rent, klart och drickbart när slammet (omedvetna destruktiva mönster) rensats från botten.

I en försurad relationsmiljö frodas de emotionella infektionerna: oärlighet, sanningar som diplomatiskt förhandlas bort för husfridens skull, tillbakahållande av det som är värdefullt för oss, misstänksamhet, flackande blickar, brist på lyhördhet, gränslöshet etc.

Vi kompromissar bort hjärtats dyrbara värderingar som överlevnadsstrategi. Som Darwins teori säger: den som är bäst på att anpassa sig överlever. Vill vi verkligen ”överleva” i den svavelstickande relationen? Eller krävs det att vi kliver ut i den friska luften? Andas in livet och oss själva! Fullt ut!

Vi kan behöva försätta oss i personlig karantän för att kunna se vad som verkligen pågår, så att inte det icke normala blir normaliteten.

Vilka 4 kvalitéer värderar du högst i en relation?

Värme och styrka till dig min bloggvän!

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare