flaws

Visst ligger det mycket i den här texten? När vi försöker trycka undan mindre charmerande delar av oss själva blir de till riktiga energislukare. Acceptens är inte detsamma som att ge upp. Istället ger det möjlighet till förändring. Vad kan du bli bättre på att acceptera hos dig själv?