svartsjuka - svart
Tänk vad svartsjukan gjort med oss genom historien: Dueller i tidig gryning, tårar, vrede, misstänksamhet och ond bråd död. Även om det inte i din verklighet är lika dramatiskt, så är svartsjukan ingen angenäm känsla.

De flesta av oss har någon gång i våra liv smakat på den bittra smaken av svartsjuka. Antingen har vi upplevt den genom att en partner riktat den mot oss, eller så har vi låtit vår egen svartsjuka gå ut över någon. Oavsett vilket, så tar den fram de minst charmerande sidorna inom oss.

Svartsjukan gör oss kontrollerande, fantasin skenar iväg och vi tänker det värsta. Det är oerhört lätt att feltolka allt som sker, utifrån den förhöjda stressnivån som svartsjukan skapar, vilket är extremt påfrestande.
DE TVÅ OLIKA SVARTSJUKORNA

1. DEN BERÄTTIGADE som kommer från att vi har en partner som ger oss anledning till att känna misstro. Personen vi är tillsammans med har ett flirtigt beteende och har kanske t.o.m. gått över gränsen och varit otrogen, vilket gör det oerhört svårt för dig att känna tillit.

2. DEN ICKE BERÄTTIGADE har ingenting med din partner att göra, UTAN handlar uteslutande om dig och kommer från osäkerhet och svag självkänsla.

Hur ser ditt förhållande till svartsjukan ut? Är du svartsjuk av dig eller har du en partner som är det?

Michael Larsen – livscoach