separation.se

Hur kan vi ge oss hän, vara galna i förälskelsen och finnas där för någon annan över tid utan att mista personlighetskonturerna? Ge kärlek utan att förlora den till oss själva?

Relationsmurar kan vara alldeles för tjocka och höga, men tunnheten i den egna självkänslan/självförtroendet också för svag. Fina stigar att trampa på.

Vi människor kan vara för rigida, låsta i principer och fullständigt upptagna med att inte tappa kontrollen. Eller självvådligt gränslösa, noll integritet och göra allt för bekräftelsen. Ytterligheter finns i oss alla men inom olika livsområden.

Tänk bara på personen som i sin chefsroll är varm, hygglig och oerhört kompetent men som i parrelationen är en fullständig katastrof. De sociala maskerna är inte att leka med!

Roller är en sak men vem vi är här inne är någonting helt annat. Återkommer ofta till det – alla relationer börjar med förhållandet till den som läser dessa rader. Vad betyder det egentligen – relationen till mig själv? Att vila i frågan kan vara bättre än att snabbt jaga svaren.

Hur kan jag känna en annan om jag inte känner mig själv? Vilken grad av kärlek anser jag mig förtjäna?

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare