personlig makt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tonåren hade jag väldigt svårt för det här med ögonkontakt. Det var en tid då sökandet efter ett JAG pågick för fullt, vilket gjorde själen blyg inför världen. Redan då tänkte jag att så måste det vara – en förståelse för den egna trevande försiktigheten och att personligheten inte var färdigväxt.

Våra ögon är en portal till omvärlden och vår insida. Hur vi ser i andras ögon säger väldigt mycket. Någon sa att allting kommunicerar och frågan är om inte ögonen är det som talar det klaraste språket.

Flackande ögon gör oss nervösa, stirrande kan göra oss oroliga och försvagade, likgiltiga väcker olust, varma seende leder till kontakt etc. Ett medvetet sätt att se på andra ger dig upplevelsen av personlig makt (ordet i dess positiva betydelse).

Om vi är blyga och osäkra sjunker blicken nedåt och vi ser inte, vilket ytterligare ökar spänningen. Genom att höja och avslappnat koncentrera blicken på den eller de vi talar med kan vi ”ro hem” oss själva igen. Övning ger alltid färdighet.

Är du bra på att hålla ögonkontakt? Hur tror du att andra uppfattar ditt sätt att se på dem?

P.S. Brukar inte göra reklam, men måste föreslå dig en sak eftersom hälsa är något jag brinner för – tror att du tillhör dem som inte vill ha onödigt aluminium i kroppen. Detta är en aluminiumfri deodorant som jag själv använder. Den är riktad till män, men fungerar precis lika bra för kvinnor.

Hälsosam deo.

Michael Larsen – livscoach och mental tränare