stillhet

Vilka egenskaper har du som gör att andra vill vara i din närhet? När är du ditt bästa jag? Är du en supporter av dina egna drömmar? Tänk på att frågorna du ställer till dig själv har en avgörande betydelse för vad som sker där framme.