Alla har vi en filosofi eller grundinställning som vi går runt med och som färgar vår syn på världen. Den har en avgörande betydelse för relationen till oss själva och andra. Vår filosofi är antingen medveten eller omedveten.

Som barn fick vi en rad budskap som vi tog till oss och som blev en del av våra personligheter. I bästa fall var budskapet att världen är en plats fylld av möjligheter. Tyvärr är det många som fick höra att kärlek är något vi måste förtjäna genom prestation, att världen är otrygg och att vi måste armbåga oss fram igenom den.

Vår syn på relationer formades av hur våra föräldrar interagerade: Fanns det närhet eller avstånd mellan dem? Hur kommunicerade vuxna i vår närhet? Sättet på vilket de pratade till oss har blivit vår inre röst (det vi säger till oss själva i tankarna).

Vilket budskapet än var så påverkar det dig idag.

Om du vill bli fri från en negativ livsfilosofi/grundinställning är det nödvändigt att:

  1. Bli medveten om du har en sådan
  2. Avslöja budskapet i den: ”Jag är inte tillräckligt bildad/smart. Jag är för osäker. Man kan inte lita på folk…”
  3. Börja ifrågasätta begränsande tankegångar du har om dig själv och andra.
  4. Bestämma dig för att ersätta dem med sådant som bättre tjänar ditt liv – som gör att du lever större! Ingen kommer att tacka dig för att du vingklippte dig själv.
  5. Var uppmärksam på när du faller tillbaka in i gamla mönster. Ha en förlåtande attityd gentemot dig själv och andra, som går på den positiva förändringens stig. Utveckling och självförverkligande tar tid, vilket är helt i sin ordning.

Hur skulle det vara för dig om du lyckades följa de här fem stegen? Vad skulle det betyda för dina nära?

Michael Larsen – livscoach