ATT HA BARN TILLSAMMANS MED EN NARCISSIST DEL 1 – WEBINAR DEN 9/8

(Klicka på länken ovan för anmälan)

Hur samarbetar man med någon som inte håller sig till uppgjorda överenskommelser, ändrar planer i sista stund, inte har förmåga till empati och enbart kommunicerar på sina villkor? Som ser sitt barn som en förlängning av egot och har lögnen som närmaste allierad?

Att ha barn tillsammans med mannen eller kvinnan som alltid sätter de egna behoven främst och som ständigt använder sig av härskartekniker, är fruktansvärt dränerande och oförutsägbart.

Det absolut viktigaste i all kommunikation med en narcissist, är att aldrig visa sig känslomässigt utsatt, tappa fattningen och visa tvivel. En narcissist får näring genom drama och ju mer du kämpar med att försöka förstå varför han/hon är och beter sig som de gör, desto mer tömd på energi och desillusionerad blir du.

Under detta webinar kommer jag bl.a. att ta upp följande:

– Så skyddar du barnen. Ska jag berätta för dem vad narcissism är för något? Fällorna som vi riskerar att trampa i då vi pratar med den unga – så navigerar du dig fram.
– Den narcissistiska personlighetens strategier när det gäller det mest känsliga för dig: barnen!
– Så vinner du ditt barns förtroende och lär henne/honom värdet av en stark självkänsla.
– Kommunicera med visdom: att kunna lägga känslorna åt sidan. Agera istället för att reagera!
– Övning: bli emotionellt och kognitivt smart i förhållande till n-personen.
– Du är förebilden för din dotter/son: dina gränser och kärlek skyddar och läker.

Klicka på den här länken för anmälan

Datum: den 9 augusti
Tid: 21.00 – 22.00
Plats: online; framför datorn, mobilen eller surfplattan.
Pris: 200: –

Du är varmt välkommen!
Michael Larsen