Männen runt bordet verkar ha någon form av krismöte och det jag inte kan undvika att höra, är allt annat än stillsamt, konstruktivt, balanserat…Det verkar handla om en affär som hamnat i gungning och känslorna stormar rejält. Hör personangrepp, svordomar, höga aggressiva röster osv. Men vad jag framförallt ser, är män som inte har tillgång till någon som helst form av emotionell intelligens. Reaktioner istället för sunt agerande. En amgydala som kidnappat resten av tillgången till hjärnan.

Vi kan alla hamna där då vi är utsatta för stark stress, men samtidigt är det i dessa stunder som vår djupare karaktär blottläggs.

Grundpelarna för ett harmoniskt förhållande till andra och sig själv är:

  • Förmågan att identifiera och förstå egna och andras känslor. Att se orsakssammanhang: ”När du säger och gör så, reagerar jag så här. Mitt beteende har den här effekten på dig.”
  • Impulskontroll: konsten att backa från egots gormande röst. Att kunna parkera ryggmärgsimpulserna innan de tar destruktivt utrymme. En inre dialog som säger: ”Jag väntar med att uttrycka det här. Känner mig skitförbannad, men jag vet hur viktig timing är. Jag vet även hur lätt förlupna ord kan förstöra all respekt och tillit – för all framtid.”
  • Självreflektion: kunskapen om jaget – dess styrkor och Akilleshälar. Se sig själv utifrån och ha styrkan att korrigera det som inte tjänar det bästa. Ödmjukheten att kunna säga” Förlåt!” Erkänna att vi inte är perfekta. Liksom att kunna hänga av offerrocken när den försvagar oss och gör att vi rear ut integriteten.
  • Känslan av att det jag gör har en mening och att vi kan påverka. Att det finns en riktning och att jaget inte är något som slumpartat kastas hit och dit av omständigheterna.

Tycker vi inte om oss själva, kommer vi ständigt att vara i händerna på omgivningens bekräftelse. Vi riskerar att bli upprepande kärlekstiggare som ständigt läcker:

”Snälla, snälla, snälla….”

De emotionella hajarna dras till det de kan härska över. Bjud inte in dem till dansen som dränerar dig.

Hur ser integritet och självrespekt ut i dina ögon?

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Behöver du bryta negativa relationsmönster? Kontakta mig på michael@separation.se