Det är få saker som rör upp så mycket känslor som pengar. Men liksom mobilen, så handlar konflikterna egentligen inte om pengar och användandet av tekniska enheter, utan om vår relation till dessa områden.

Pengar är energi; symbolen över värdet på någonting.

I sig egentligen någonting neutralt, men nu kommer vi till det knepiga: vi är laddade med känslor gällande ekonomi och vad det representerar för oss: makt, ångest, frihet, säkerhet, kärlek, avstånd, skam…

Djupa delar av våra personligheter speglar sig i hur vi relaterar till pengar.

Ju mer tabu någonting är för oss, desto tätare och starkare konflikt. En part i förhållandet kan gå runt med övertygelsen om att ”det bara är pengar” och ha en ”lättsam” attityd, medans den andre har en helt annan verklighet. Till exempel existentiell ångest: ”hur ska jag klara mig?” En som glider runt och en som bär oro på sina axlar. Det är i denna korseld av helt olika inställning som det uppstår enorma påfrestningar. En som undviker och en som vill prata för att ta ansvar.

Om vi inte tar tag våra mönster och börjar kommunicera i tid är förhållandet hotat i grunden.

Skalar vi ner livet till sin essäns så drivs vi människor av två helt motsatta krafter: rädsla och kärlek. När vi är rädda (oro över t.ex. materiell överlevnad) hamnar kärleken på skuggsidan och förhållandet känns dött.

Eftersom kärlek är handling behöver vi vara villiga att förändra det som får vår partner att känna sig otrygg med vår filosofi och agerande kring pengar. När vi gör jobbet med att utveckla oss själva, förändras oändligt mycket mer än vi kan föreställa oss.

Otrygg ambivalent anknytning – webinar onsdagen den 19/9. Du är varmt välkommen!

Föreläsning Live – En Levande Kärleksrelation. För stad och datum följ länken.

Michael Larsen – relationscoach