Kvinnan frågar:

”Varför krisar så många förhållanden under och efter semestern?”

Jag:

”Det började innan semestern. Oftast långt innan! Den gemensamma ledigheten sätter strålkastarljuset på relationstemperaturen.”

Det i kombination med högt uppskruvade förväntningar om att:

”Nu skall vi ha det underbart!”

Trots att det i kölvattnet flyter runt en massa olösta konflikter, outtalade inre sanningar och drömmar som aldrig kommit i närheten av att infrias. Gapet mellan vännernas fantastiskt fina bilder på Fb och Instagram, och den egna emotionella verkligheten gör att vi känner oss långt, långt efter.

De flesta av oss behöver bli mycket bättre i lyssnandets konst: börja prata med varandra utan att värdera och döma. Många av oss är så drillade i att ”ha rätt”, vinna argumenteringar och bevisa:

”Men du sa! Du gjorde ju!”

Vinsten från huvudet kan kosta oss segern i hjärtat.

Ett förhållande är inte en arena där en skall stå som segrare. Utan två.

  • Lyssna utan att komma med motargument. Försök inte ständigt att ha rätt. Snällhet (inte detsamma som kuvad) är en enormt underskattad egenskap.
  • Ta om praktiskt möjligt, kortare pauser från barnen. Föräldraskapet är ingen tävling i vilken som är den bästa familjen med längst to do lista. Gör aktiviteter eller ingenting bara ni två. Sluta aldrig dejta varandra. Du vill se mer än en förälder i partnern.
  • Se och bekräfta varandra i allt det ni gör och är. Komplimanger är en av de emotionella artärerna som syresätter kärlekskroppen. Minns tillbaka på vad det var som en gång förde er samman.
  • Se de egna bristerna mer än dem i partnern. Vi människor tenderar att fokusera på andras blinda fläckar istället för de i oss själva. Jag vet att du vet: den enda personen vi kan förändra är det egna jaget.
  • Om du känner dig olycklig i förhållandet och har kommunicerat till partnern om vad du önskar och längtar efter, men trots det möts av axelryckningar och en tyst ryggtavla; fråga dig själv:

”Varför väljer jag att leva så här? Vad behöver jag göra?”

Glädje är den verkliga måttstocken på hur framgångsrika vi är.

Jag önskar dig en fin dag min bloggvän!

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Behöver du/ni prata med någon? Kontakta mig på michael@separation.se