Någon frågade mig varför jag tror att det emotionellt tömda hjärtat inte vänder om. Har hört från väldigt många kvinnor (och en del män) som lämnat relationer efter år av vånda, skuld, ensamhet och brist på lyhördhet. När attraktionen, kärleken, djupare respekten och tilliten är borta… är loppet kört. En naturlag!

Hör om dem som går från härskare till ”ödmjuk” tjänare över en natt då hon/han uttalar de tre orden: ”jag vill skiljas.”

Varför lyssnas det endast när megafonen slås på max och chockar?

Vi kan aldrig vinna mot naturens relationslagar. Vi kan försöka halta med ett tag men en dag är det helt enkelt för sent.

När hennes/hans ögon ser med medlidande utan attraktion… när det som en gång var beundran vänts till innerlig längtan bort…när irritation och ilska övergått i likgiltighet…finns det absolut ingenting i världen du kan göra. Förutom att sörja och bestämma dig för att agera värdigt. Och bli mer insiktsfull och lyhörd så att framtiden kan sända någon som en dag stryker din kind och känner att detta är ”hemma.”

Växande kan göra förbaskat ont!

”Varför blir jag den jag blir i mina relationer?” Webinar torsdagen den 26/9 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach