Psykologiska gränsposteringar är ett måste i våra relationer till andra. Om vi ständigt säger ”jadå! Välkommen! Det ordnar jag!” så kommer vi att bli manipulerade, utnyttjade och till slut utbrända.

Ett av de tydligaste dragen på personlig mognad, är förmågan att leva både kärleksfullt och besitta integritet. Vi gör inte allt för att få känna oss älskade, utan är beredda på att människor kommer att försvinna ur våra liv när vi bär våra värderingar nära.

Alltför ofta ser jag människor i (inkluderat beslutsfattare) som låter naivitet och den oerhört starka viljan att upprätthålla bilden av sig själv som omtänksamma, göra dem till offer för de som vill exploatera.

Fåraherden och hans vallhundar skulle aldrig låta vargarna komma nära flocken därför att de tycker synd om rovdjuren. På liknande sätt måste vi skydda vårt jag mot emotionella rovdjur som är ute efter att tillfredsställa sina egoistiska begär.

Godhet är nödvändigtvis detsamma som kärlek.

Några av de mest kärleksfulla människor som jag har mött genom åren, har samtidigt varit oerhört tydliga med var de står och vad de tror på. Att vara ”kärleksfull” gentemot en medmänniska och samtidigt självutplånande gällande den egna personen, är inte kärlek utan konfliktskygghet och rädsla för att bli bortvald.

Vi kan jobba med våra inre gränsposteringar genom att träna på att säga nej när det automatiska snällhetsinstinkten vill säga ja. Den som saknar passet som vill ditt hjärta väl har du all rätt i världen att säga nej till.

Vilka är dina tre mest värdefulla värderingar när det gäller nära relationer?

Högkänslig (HSP) utan att förlora sig själv i känslorna – webinar söndagen den 11/7 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach