Du står där med bultande tinningar, tankar i kaos, känslor som rusar och en röst som skriker: ”nej, nej, nej!!!” Och frågor:

”Hur kunde han/hon!?”

”Hur kunde jag missa det!?”

”Är jag inte tillräckligt attraktiv?”

Vi kämpar med att försöka förstå något som vid första chocken är fullständigt ogripbart. Han eller hon som det är menat att vi ska kunna anförtro oss åt, personen som vi ligger avklädda, sårbara, nakna och delar nattmörkret tillsammans med. Månader eller år av uppbyggd tillit, skratt, en varm hand som mjukt styrkt över din kind och en kropp som smält samman med din, har nu valt att dela kyssar och flämtande andetag med en utomstående. Eller utbyte av bilder och textrader som bara är för mycket att ta in.

Du upptäcker det genom en främmande doft, en upplyst mobilskärm vid fel tidpunkt på dygnet, nya sexuella beteenden från partnerns sida, förändrad klädsstil och en frånvaro som gör dig misstänksam.

Fullständig förnekelse eller så kommer hon eller han fram till dig och berättar: ”jag har gjort någonting fruktansvärt och gått över gränsen.”

Som människor vill de flesta av oss känna sig exklusiva, utvalda och få vara Personen i någon annans liv. Det ligger så oerhört djup inom oss att få känna den där alldeles speciella känslan av VI. Tillit som grundfundament för hjärtat som har haft modet att blotta sig!

Hur smälter vi det som det känns inte går att smälta? Overklighetskänslor som invaderar och tuggar i sig allt det som vi hållit kärt: ”du och jag mot världen!” En plats av trygghet som förintats av svek.

Men det går att hitta tillbaka till varandra, men resan är lång. Ett enormt stort ansvar vilar nu på den som har varit otrogen. Inga bortförklaringar, skuldbeläggande, rationaliseringar och lögner. Utan sanning! Även om den känns rå och fruktansvärt smärtsam. Den viktigaste ingrediensen: öppenhet och förståelse för hur illa vi gjort partnern. Inte som intellektuella trollkonster utan förmågan att känna med. Att gå i den andres skor och smaka tårarna.

Till dig som har utsatts: du kommer aldrig att glömma men förlåtelse är möjlig. Men du behöver tid till att få vara förtvivlad, arg och misstänksam.

Om otrohet är ett återkommande mönster i er relation och du gång på gång utsätts för kränkningar, behöver du ta all hjälp du kan för att lämna relationen.

Inget i världen är värt kostnaden av ett självvärde som släpas runt i smutsen. Du kommer att hitta kraft till att resa dig upp igen. Människor kommer att kliva in i ditt liv och säga de rätta sakerna, ge dig blickarna som lyfter och hålla handen över din rygg.

Går det att komma över otrohet och rädda förhållandet? Webinar torsdagen den 5/10 kl 20.00. Du är varmt välkommen!