Som barn ville vi bl.a. uppleva att vi:

  1. Var normala – att vi var som de flesta andra och passade in
  2. Vi ville känna oss unika, speciella och ”utvalda”

Om vi inte fick känna oss som en bland alla de andra, kände vi oss utanför, och om vi ansågs som ”bara en i mängden”, försvann våra ”specialitet” (unikhet). De här båda ingredienserna är några av hörnstenarna för ett barns självkänsla.

Jag är övertygad om att den största gåvan vi kan ge till våra egna och andras barn är budskapet: ”Jag ser dig.” Jag ser dina potentialer och vad du kan bli till. Detta kan överföras på flera olika sätt, men framförallt genom min NÄRVARO som vuxen.

När vi hjälper ett barn att bygga en intakt självkänsla, föds det en självrespekt som kommer att kunna stå emot alla stormar. Ett barn med självkänsla mobbar ingen, slår inte ned på sig själv och känner att livet har en riktning och mening.

IMG_0897