Som de flesta andra har du säkert hört talesättet: ”Det är tanken som räknas.” Jag håller inte alls med. Föreställ dig att du ser någon som trillat i vattnet och står där och tänker: ”Jag skulle verkligen vilja hjälpa henne/honom!” Eller barnet och kollegan som du vet mobbas, och funderar: ”Det är hemskt – man borde göra något åt situationen.” Om det sedan stannar här, räknas inte tanken över huvudtaget. Det är handling som räknas! Det är  tanken i kombination handling som leder till förändring. Inte passivt åskådande!

Vi har fått ett intellekt, armar och ben för att kunna agera och en röst för att kunna säga ifrån och uttrycka oss. För att citera Martin Luther King:

“Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.”

King