Det finns en hel del i livet som vi behöver kompromissa med. Vara diplomatiska, realistiska och smidigt kommunikativa. Det bara är så. Kärleken däremot – är konstant och den behöver vi inte förhandla med.

Kärleken har funnits, finns och kommer alltid att finnas – den kompromissar inte runt sin egen existens. Rötterna ligger djupt och fast i marken när höststormarna sliter av dess mörknande blad. Nya skott kommer oundvikligen att öppnas upp i full grönska.

Det är lätt att hålla fast vid ett förhållande som inte är friskt p.g.a. tron att vi aldrig mer skall få uppleva den elektriska laddningen av passion. Vi nöjer oss med en halvnågon (ett nytt ord kanske?) för att slippa undan trycket av ensamhet.

Kärleken censurerar oss inte till att vara billiga kopior av våra Jag. Tvärtom – den lever i sitt eget original och sanning.

Rädslor bråkar, trycker till, hämnas, förminskar, förlamar, förblindar och krigar om barn.

Kärleken ser detaljer, är lyhörd, förstående och passionerat intresserad. Den är vännen som alltid står kvar oavsett omständigheterna.

Kärleken ber dig inte om att stympa drömmarna. Den tittar inte kritiskt eller enbart lustfyllt på dig i de nya underkläderna eller klänningen, utan ropar: ”wow!! Du lyser!” Den är i konstant rörelse och förväntar sig att få dansa med dig.

Kärleken slår inte igen dörren, använder hårda ord, kräver perfektion och prestation. Den jämför och värderar aldrig. Säger inte: ”du är för mycket av det. För lite av det här.”

Kärleken gör aldrig ont. Förutom när den vill att vi skall växa. När vi verkligen förstår detta upphör vi med att vända ut och in på oss själva.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Behöver du prata med någon? Kontakta michael@separation.se