Det är lätt att få intrycket från många självhjälpsböcker, olika terapiformer och motivationsföreläsare, att vi ständigt måste bli bättre. Att vår lycka skulle vara helt beroende av vilka målsättningar vi uppfyllt. Check!!

Vi lever i ett samhälle vars högsta mål är tillväxt. Detta synsätt har lyft miljontals människor ur fattigdom, vilket är något enastående i mänsklighetens historia. MEN, denna filosofi har även skapat en framgångsstress, som gör att vi offrar ett stort antal människor på tillväxtens altare.

I jakten på framgång och lycka, hamnar många i utbrändhetens kölvatten, vilket för med sig både ett ekonomiskt och mänskligt lidande, som är svår att överblicka.

Människor är olika och det är inte alla som behöver fylla på den mentala tanken med ytterligare vilja och kraft framåt. De ständigt framåtsträvande (typ A personligheterna), behöver istället stanna upp och fråga sig om de är på väg uppför rätt stege.

Motsatsen till de nyss nämnda personlighetstyperna är de som behöver motivation och energi. De som är i behov av energipåfyllnad, inspireras till att lyfta sig själva och hitta meningsfulla mål.

Receptet är inte detsamma för alla.

Det handlar inte om att ständigt bli bättre, utan att se klarare. Att känna sig hel som människa, vilket gör att så mycket annat i tillvaron faller på plats.

Lycka för mig är bl.a. att kunna njuta av vardagen, av tiden vi har och kunna smaka smaken av tacksamhet.

Vad är lycka och framgång för dig?

Michael Larsen – livscoach