footprints

Dag ut och dag in vaknar vi med henne eller honom. Hur trötta vi än är på förhållandet går det bara inte att ta ut skilsmässa. Dagligen möter vi personen framför spegeln. Vi är fast!

Människor bryter upp förhållanden genom skilsmässor och separationer. Det är idag vanligare att vi går skilda vägar än att vi håller ihop, men en person hänger sig alltid kvar: du själv.

Det finns egentligen bara ett alternativ om vi inte trivs i vårt eget sällskap: förändring. Allting är under konstant förändring och utveckling. Om inte: nedbrytning.

Tristess kommer som ett resultat av stagnation. Vi behöver känna att vi är på väg någonstans och då menar jag inte nödvändigtvis vara på väg genom resor och aktiviteter, utan känna att vi utvecklas som personer.

Skilsmässor och separationer kommer från att vi slutar utvecklas som individer och i tvåsamheten. Sträck dig själv en aningen högre, ge mer och du kommer att trivas bättre i ditt eget sällskap. Din relation till dig själv ”smittar” ALLTID av sig på alla övriga relationer. Det är en naturlag.

Vad gör du för att sällskapet med dig själv skall vara behagligt?

Michael Larsen – livscoach