”Han stämmer inte in på det som jag hade i huvudet gällande en man, men ändå har jag trillat dit!”

”Jag hade en mall över kvinnan jag en dag skulle träffa, men nu har hon fullständigt sprängt ramarna och jag är minst sagt förvirrad.”

Alla har någon form av mental karta över hur en önskad partner skall se ut, ha för sociala förhållanden, bete sig, livsmål, personlighetsdrag, erfarenheter, arbete etc. En person kan matcha en del av detta, men emellanåt spiller det utanför och alla våra föreställningar ställs på kant. Vi blir förälskade, men samtidigt kan det psykologiska immunförsvaret slå till med full kraft:

”Detta finns inte med på min lista!! Det måste vara något som inte stämmer!”

Vi blir uppmärksamma och kritiska felsökare för att neutralisera känslan i kroppen. Ett tvåfrontskrig i maggropen.

Kärleken låter sig inte rymmas i våra boxar. Den utmanar allt det vi byggt upp i våra förnuft. Liksom vissa av de känslomässiga rummen. I dessa lägen mobiliseras motståndet eftersom kärlekslandskapet är oändligt mycket större än vi kunde föreställa. Vi försöker återta kontrollen genom värjande stängsel.

Fungerar det? Ja, ibland, men lika ofta inte!

Kärleken konfronterar det alltför snäva inom oss. Dess ljumma vindar hittar alltid vägar och tar sig igenom, trots våra tappra försök. Trots de grundmurade övertygelserna vi byggt upp. Vi söker allierade i våra vänner som skall stärka delarna av våra intellekt och vissa av de emotionella etagerna ropar:

”Nej!!”

För mig personligen, är kärleken enkel:

Den tar fram det bästa inom oss. Ibland riktar den sökarljus på såren som behöver läkas. Den inspirerar! Den ger en avslappnad hemmakänsla i sällskapet. Den öppnar för kreativitet. Den ser potentialerna i en annan och vill väl i varje givet ögonblick. Den ger handlingskraft!

Realistiskt? Ja, lika realistiskt som att du och jag bor på ett blått klot som rusar runt i oändlig rymd, där tid inte existerar.

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Behöver du prata med någon? Kontakta michael@separation.se