Covid 19 slår inte bara ut företag och branscher, utan kommer lite längre fram även att välta många förhållanden.

Innan jag går vidare: jag är ingen konspirationsteoretiker eller domedagsprofet! Är övertygad om att vi människor har en enormt stark vilja och uppfinningsrikedom när det gäller att ta oss igenom kriser och katastrofer.

Ovisshet, oro, rädsla och frustration plockar fram de lägsta eller högsta sidorna inom oss, vilket kommer att föra många av oss närmare varandra eller skapa en icke reparerbar distans.

Du och jag har just nu ett unikt tillfälle att stanna upp, göra en inventering av vår personlighet, beteendemönster som vi upprepar dag efter dag och som inte är hälsosamma, och göra upp med dem.

Vad gör du som stör dig själv och andra?

Det som vi inte ser eller vill kännas vid kan vi inte förändra, så det handlar om att orka stå pall när vi ser den egna spegelbilden. Och att kunna se utan att döma, anklaga och älta.

Yttre omständigheter som vi inte har något inflytande över bidrar till en enorm frustration, vilket betyder att vi behöver ta reda på och agera på det som är innanför vår inflytandecirkel, och släppa taget om det andra.

Idag är grundläggande saker som hygien och logiskt tänkande livsavgörande. Du och jag har makten över vad vi säger och gör mot de som står oss nära. Vi har den fria viljan att hålla en emotionellt intelligent kommunikation. Vet vi inte vad det är, går det att lära – om vi har styrkan att se på oss själva.

Social distans och i vissa fall isolering, lyfter fram rastlöshet, stressen över att vara i sitt eget sällskap då distraktionsmöjligheterna dramatiskt minskar, liksom att vara nära inpå en partner på obestämd tid.

I tider som dessa testas vår karaktär till det yttersta. Blir vi till dramaqueens/kings, härskare, bortskämda tonåringar, självgoda killgissare, missbrukare av nyheter/socialt flöde, gapiga, tar vi partnern eller andra för givet, blir vi själviska etc. Eller ser vi till att lyfta oss själv upp en nivå?

Är vi marionetter under våra känslor eller kan vi börja hitta en plattform inombords som är empatisk, har integritet, hopp, förtröstan och kreativitet?

Vi har den enastående möjligheten att välja vilka vi ska vara under dessa dagar, veckor och kanske månader. Och våra val kommer att bestämma utgången på våra relationer. Och världen i stort!

Bryt dina destruktiva beteenden – webinar måndagen den 30/3 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach