Tvivel är något vi alla emellanåt drabbas av. Tvivlen kan komma från människor i vår omgivning som i all sin ”välmening” levererar kommentarer som får oss att vackla. Men framför kommer vår osäkerhet från den där viskande Gollum rösten inom oss: ”Du är för outbildad, du är för blyg, för tjock, för gammal, för ung…”

De negativa inre samtalen vi för med oss själva, förlamar oss och gör att vi lever våra liv i husets fuktiga mörka källare, istället för på takterrassen där vi blicka upp mot månen och stjärnorna.

Min gode vän Jarno sa vid ett tillfälle, ”stick to your weapons”. Jag tycker om dessa ord, för de gav en påminnelse om hur viktig det är att vi håller oss nära vårt centrum (det mentala rum där våra potentialer, resurser och goda vilja bor).

Låt inte tvivlets röst få stjäla dina drömmar.

Stick to your weapons!

Michael Larsen