Det ligger i min natur att så snabbt som möjligt vilja ställa saker och ting till rätta när det uppstått en konflikt. Jag har svårt för dåliga relationer och vill gärna övertyga den inblandade att vi måste prata ut och lösa problemet. Ur många synvinklar är det en bra inställning. Men inte alltid.

Igår lärde jag mig en läxa som tog mig från teoretisk/filosofisk kunskap till erfarenhet och insikt. Vilken skillnad! Insikt känns i hela kroppen.

Vad lärde jag mig? Jo, att när en person bestämt sig för att ha en negativ bild av dig, kommer de att uppfatta och tolka allt du säger och gör på ett sådant sätt som förstärker denna bild. Allt som inte stämmer överens med personens idé, gällande vem och hur du är, kommer de att sortera bort. Det kallas för selektiv perception: Vi ser det vi vill se och höra. Ju mer vi i dessa lägen anstränger oss för en lösning, desto värre blir det. Tystnad och icke agerande är ibland den bästa vägen att gå, för att inte förlora sig i ett emotionellt träsk.

Det är en fin konst att kunna behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Jag vet att det emellanåt är fruktansvärt svårt, men känslan som fyller oss när vi lyckas backa (inte att förväxla med flyktbeteende) från en situation med hårda ord är väldigt behaglig.

Finns det något i ditt liv som du behöver ta ett steg tillbaka ifrån?

Michael Larsen – livscoach