Kvinnan berättar att hon dras till ”lite svåra män” som inte är för lättillgängliga: ”jag måste få jobba för att inte tappa intresset!” Samtidigt längtar hon efter en djupare tvåsamhet.

Varje förhållande behöver två livsviktiga beståndsdelar: trygghet och lekfullhet/äventyr. Om det enbart existerar trygghet tar snart tristess över och relationen dör sannolikt. Om det enbart finns lekfullhet/äventyr ligger det nära till hands att kaos och drama dominerar, vilket så småningom får kärleken att implodera.

En del människor drivs av jakten efter det otillgängliga då psyket tilldelar det som är svårt att få ett högre värde. ”Vanlighet” tilltalar dem inte. De psykologiska orsakerna kan vara flera, men svaret finns ofta i uppväxten.

Kanske var vi vana vid kaos och drama, och känner därför inte till något annat relationslandskap. Det bekanta är för många lättare att relatera till. Men vi kan även söka motsatsen till det som vi upplevde de första femton åren av våra liv. För någon var uppväxten trygg och förutsägbar vilket de nu kompenserar genom spänningssökande. Vi söker kontraster för att känna oss levande.

Samtidigt såras vi människor av våra egna ”kärleksmönster”, då lustimpulserna långt ifrån är på vår sida. ”Den spännande kvinnan/mannen” visar sig snart vara emotionellt otillgänglig och vi känner oss ensamma. Vi känner attraktion samtidigt som vi inte når fram.

Om hon eller han bara förändras så kommer vi att känna oss harmoniska. Vi inleder ett ”renoveringsprojekt” av partnern som sällan inte blir vad vi hoppas på.

Utmana dig själv genom att bl.a. ställa frågor: ”hur har mina relationer fram tills nu sett ut? Vilka tre personlighetsdrag i en partner värderar jag högst? Hur ser en relation som både innehåller stabilitet och äventyrslust ut?”

Vi utvecklas oftast som individer och du kommer med största sannolikhet inte att vilja leva alltför turbulent om ett par år från nu. Dina värderingar förändras, liksom din syn på sexualitet, attraktion och hur ett gott liv ser ut.

Anknytningsmönster & varför du blir den du blir i dina relationer – webinar den 10/6 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach