”Kärlek för mig innebär att ge allt och inte förvänta någonting tillbaka”, säger mannen som om det vore någonting självklart.

Han fortsätter: ”från början tog jag hand om min mamma som led av psykisk ohälsa, och senare var det kvinnorna jag mötte som behövde mig. Jag har aldrig funderat över mina behov!”

Föreställ dig att du är skådespelare på en teater som kväll efter kväll spelar samma roll. Föreställningen är så populär att den fortsätter år efter år, och gradvis blir karaktären ett med dig. Du har glömmer bort vem du är utanför scenen. Repliker och gester är ett med din fysiologi och psykologi!

Så har många människor det i sina liv och nära relationer: en intränad roll som vi sällan eller aldrig reflekterar över. Reaktioner, vanor och beteenden som sker på instinkts/impulsnivå.

”Rollen” kan medföra fördelar såsom uppskattning, beundran, husfrid och kanske en partner som stannar vid vår sida. Kanske tycker vi inte alltid om personen som vi ha blivit, men bonusen är trygghet. Och kraften i trygghet bör inte underskattas, då den för många är någonting av det mest åtråvärda som finns.

Som en man uttryckte det: ”utan henne i mitt liv skulle det snabbt bli kaos. Ingenting som motiverade mig! Det skulle bli nattsvart och för att inte hamna där, så ser jag till att vår relation att fungerar. Mitt djupaste behov är att vi ska vara tillsammans. Visst låter jag självutplånande, men det är så det är!”

Det kan ligga nära till hands att säga till andra att de måste bryta sitt medberoende, bli självständiga och börja älska sig själva. Vi utgår från vår egen världsbild, ideologi och kärleks/relationssyn när vi lyssnar till och ger andra råd; samtidigt som det är oerhört lätt att glömma hur djupt rotade våra roller kan vara.

Självbilden och förhållandet till vad kärlek är ligger inbäddad i våra psyken, och som de flesta av oss är smärtsamt medvetna om, så är gapet mellan vad som är det bästa och vad vi i praktiken gör, väldigt brett.

Medberoende och konsten att bryta den känslomässiga fångenskapen – webinar torsdagen den 7/1 klockan 21.00. Du är varmt välkommen! Följ den här länken för anmälan.

Michael Thor Larsen – relationscoach