Det är vackert att älska någon! Att vilja ge allt: omtanke, närhet, sin tid, jobba på att slipa ner och runda av vassa personlighetsdrag i sig själv etc. Men var går gränserna? Hur långt är vi villiga att gå för tvåsamheten?

En sak har jag lärt mig av livet och genom tusentals timmar klientarbete: om vi inte fångar in våra projiceringar (det som vi inte vill se i oss själva och därför pekar ut i andra) och ser oss själva i spegeln – det vackra och fula, kommer vi aldrig att kunna ha en levande kärleksrelation.

”Jag gör allt för henne/honom!” Det är ok att säga så länge gränser och självbevarelsedrift finns med i ekvationen.

När vi har börjat ta de inledande stegen mot medberoende, har vi också börjat sänka värdet på vår integritet (tills den en dag enbart är ett filosofiskt begrepp).

När vi tror att kärleken kräver att vi offrar oss p.g.a. partnerns humörsvängningar, osunda bekräftelsebehov, härskarmentalitet, ”kärleksmanipulation” (själviskhet maskerad i passion/kärlekens klädnad), oförmåga till självrannsakelse och missbruk i alla dess varierande gestalter, dricker vi samtidigt ur medberoendets giftbägare.

Den gradvisa anpassningen till det osunda, gör att vi inte märker när vi rear ut självvärdet. ”Det är ju så förtvivlat synd om henne/honom” (vilket det kanske är, men hur stor är insatsen som du får betala?)

Gör mycket, men gör inte allt. Låt inte rädslan för ensamhet vara starkare än självrespekten. Rätt partner dränerar inte dig på livsglädje.

Hur ser dina gränser ut? Vad behöver du börja säga nej till?

Medberoende och konsten att bryta den känslomässiga fångenskapen – webinar måndagen den 15 juli klockan 21.00. Följ den här länken för anmälan.

Michael Larsen – relationscoach