Alla har en eller ett par svaga punkter i sina personligheter som kan, om vi lär känna dem, bli till fantastiska tillgångar. Men först av allt behöver vi ta reda på var dessa känslomässiga Akilleshälar sitter och hur de begränsar oss.

Under lång tid hade jag väldigt svårt för avsked och när ett förhållande tog slut hamnade jag i ett svart hål. Intellektuellt förstod jag att det hade sina rötter i att jag som barn var inlagd på sjukhus vid flera tillfällen p.g.a. krupp. På den tiden fick föräldrarna till sjuka barn inte övernatta på sjukhuset (helt vansinnigt!) Som 4–5 åring var det minst sagt traumatiskt. Känslan på natten i sjukhussängen var att jag inte skulle klara mig – ensamheten i kombination med andningssvårigheter var fruktansvärd – separationsångesten föddes. Men att som vuxen enbart förstå sambandet förnuftsmässigt räckte inte.

barndom

Långt senare kom även den känslomässiga insikten om den lilla Michael inte längre behövde ta smällarna när ett förhållande tog slut. Livet upphörde inte för att människor försvann ur synfältet. Mitt vuxna jag var fullt kapabel att hantera separationer. Gissa om det var en lättnad!

Fördelen som den här erfarenheten gett mig, är att jag att jag förstå och känna med människor som är mitt uppe i omskakande livssituationer.

Vad har du gått igenom som varit smärtsamt och som du idag kan använda till din fördel?

Michael Larsen – livscoach

känslor, smärta