Det finns ett gigantiskt misstag som många gör, och som över tid troligen leder till en kraschad relation: när vi inte respekterar partnerns känslor. När vi tillrättavisar och försöker styra bort henne/honom från sin upplevelse. Det kan vara i all välmening, men som Dante formulerar det:

”Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner.”

Ofta handlar det om känsloreaktioner vi ser i den andre, och som vi inte vill kännas vid i oss själva. Om du t.ex. har svårt för maktlöshet och oro inom din egen person, kommer du att försöka plocka bort det ur partnern. Detta kan ske genom att byta samtalsämne, bli tyst och tillbakadragen, forcera fram din sanning på henne/honom, iklä sig förnufts/fixarhatten, aggressivitet etc. Det vi kommunicerar är:

”Du är fel i din känsla! Det du genomgår tar jag inte på allvar.”

Inget av dessa tillvägagångssätt ger en tillitsfull och avslappnad relationsatmosfär. Attraktion byggs bl.a. genom att visar att vi litar på att partnern har de rätta resurserna inom sig. Vi behöver inte göra oss till självutnämnda experter gällande vad som är rätt och fel för personen vi valt att leva med.

Ett annat scenario som jag ser framför mig, är personerna som helt förlorar sig i de egna känslorna, mot bakgrund av att partnern har en svacka, ger uttryck för hur hon/han mår i förhållandet, reagerar eller beter sig, och som inte matchar vårt ego.

Två krigande egon har ätit upp många parförhållanden. En hel relation slipar av våra vassa kanter och gör oss sköna att hänga med.

Att kunna härbärgera känslor är ett av de tydligaste tecknen på personlig mognad. Att bibehålla en vilande centrering i det egna jaget, trots stormar på utsidan.

Det värdefullaste du kan ge, är ditt lugn, tillit, tillåtande inställning och en blick som säger:

”Jag finns här och är inte ute efter att ändra på dig. Du är älskad för den du är.”

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare

Behöver du prata med någon? Kontakta michael@separation.se