kärlek och relationer

“To love at all is to be vulnerable. Love anything, and your heart will certainly be wrung and possibly be broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one, not even to an animal.” ~ C.S. Lewis.

Så vad har vårt omedvetna bestämt sig för? Att det är betydligt enklare att knyta band till människor där relationen surfar lite på ytan, än till personen som rör vid dina innersta rum. Slår flyktmekanismerna till på full volym? Kanske väljs en partner med viss emotionell distans – för säkerhets skull. Längtan efter djup kontakt, samhörighet och kärlek kanske finns där inombords, men såren saboterar. Så vanligt!

Skadorna gör att vi ständigt söker efter det (särskilt i en partner) som gör att vi kan backa. Sökandet efter detaljer i hans/hennes personlighet som gör att vi tryggt kan retirera. Och söka vidare i vimlet.

Så vilka personer ÄR hälsosamma för oss?

De som i ord OCH handling visar att de alltid vill dig det bästa. Som står upp för dig och ser det bästa i dig. Handling kommunicerar volymer av tillit och trygghet. Grunden för alla relationer. Det låter så enkelt och självklart, men ändå faller många.

Andra saker att iaktta

  • Som under alla förhållanden behandlar andra med värdighet.
  • Som behåller respekten även då det stormar.
  • Vilka vänner har han/hon? Band till familj?
  • Respekterar hon/han sig själv?(inte att förväxla med fasader av styrka)
  • Kronisk kicksökare? Var försiktig– du kommer att bränna fingrarna. Vad händer när du inte längre är den som ger ruset?
  • Hur pratar personen om och med andra? Återigen: är ord och handling i synk?
  • Hur känner du dig i den här kvinnan/mannens sällskap? Vem blir du när ni är tillsammans?

Vilken person vet du skulle stå upp för dig oavsett vad? Vem är den första som kommer upp i tankarna?

Michael Larsen – relationscoach och mental tränare