”Varför tar du allting så hårt?”

”Hur svårt kan det vara? Bara bestäm dig!”

Det är en hel del människor som får höra från en partner, vänner och familj: att de är för känsliga. Att de måste lära sig att damma av sig känslorna efter en diskussion, upplevelse eller konflikt.

För en viss grupp människor tar dessa välmenat ”goda råd” (och emellanåt irriterade uttalanden) extra hårt: HSP: högkänslig personlighet eller för att använda den vetenskapliga termen: Sensory Processing Senstiviti (SPS).
Det handlar inte om någon ny bokstavsdiagnos, utan ett personlighetsdrag hos människor (ca 15–20 % av världens befolkning), där yttre och inre stimuli processas på ett annat sätt än genomsnittet.

Dessa personer kan uppfattas som blyga, inåtvända, grubblande, känslostormande och känsliga. Som HSP är man oerhört bra på att känna av stämningslägen. Ett socialt sammanhang som t.ex. en fest med många människor, kan vara rena mardrömmen eftersom det är alldeles för många intryck att ta in och bearbeta. HSP har ett annat kognitivt/emotionellt ”matsmältningssystem”, vilket vi behöver förstå.

Jag har genom mitt arbete mött många HSP (kom ihåg att det är ett begrepp för att underlätta förståelse, inte en diagnos för att kategorisera människor) och har flera vänner med detta personlighetsdrag, och det som slår mig är djupet och förmågan till koncentrerad reflektion. Kommer att tänka på film, konst, litteratur, teater och uppfinningar – så oändligt mycket som inte hade existerat utan den högkänsliga personligheten.

Men jag vill inte romantisera: för individen med dessa förmågor är det inte bara himmel att känna stor och starkt, utan även ett helvete i en värld som mäter och belönar den hårdhudade och tävlingsinriktade människan.

Under uppväxten: i familjen och skolan var det många högkänsliga barn som kände sig fruktansvärt utsatta och ”fel.” De led och fortsätter att lida i det tysta, och likt mutanterna (hjältarna) i filmerna ”X-men” är de varelser som samhället vill ”normalisera.” Men tack och lov så är det fler och fler som kommer i kontakt med begreppet HSP och får ökad förståelse för sig själva och andra, vilket ökar vår medmänsklighet. Och det behövs i den här världen!

Michael Larsen – relationscoach

HSP – högkänslig utan att förlora sig själv i känslorna – webinar torsdagen 24 augusti kl 20.00. Du är varmt välkommen!