”Skriver du inte för att du har bitar inom dig själv som behöver repareras kring relationer?” Det var inte svårt att svara: ”Det är klart det är.” Allt vi gör motiveras av något, MEN jag är inte säker på att vi alltid måste analysera VARFÖR?

”Varför?” kan ta ifrån oss dynamiken och drivkraften i det vi gör. Lyssnade på en intervju med en bergsbestigare som gjort flera besök på Mount Everest. Journalisten ställde just frågan: ”Varför bestiger du berg? Handlar det inte dödslängtan?” Svaret blev kort och kärnfullt: ”Den som ställer den frågan, vet inte vad det handlar om. Det är precis tvärtom – livslängtan!”

En del saker bara ÄR. Det finns inga frågor, bara en tydlig självklarhet. Det är inget som är lönt att försöka fårstå och intellektualisera kring.

Mitt svar om varför jag skriver om det jag gör är: För att jag KAN, VILL och känner en SJÄLVKLARHET.

Michael Larsen – livscoach